Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4827
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Julian Wiatr, Mirosław Miegoń

  • szt.
  • Cena netto: 27,78 zł 30,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną
Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii 02/2019
ebook PDF

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7,12 MB


autorzy: Julian Wiatr, Marcin Orzechowski
recenzenci: mgr inż. Leszek Bożek, mgr inż. Witold Zdunek

Publikacja została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info

rok wydania: 2019, wydanie II rozszerzone
ilość stron: 105
ISSN 2300-0368

 

Spis treści
OD AUTORA / 5
1. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) / 7
1.1. Dobór mocy zasilaczy UPS / 7
1.2. Wymagania stawiane zasilaczom UPS / 10
1.3. Układy redundantne UPS / 15
1.4. Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności / 18
1.5. Zasilacze dc – siłownie telekomunikacyjne (STK) / 22
2. Baterie stacjonarne – akumulatory (zagadnienia wybrane) / 24
2.1. Akumulatory w zasilaczach UPS / 25
2.2. Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych / 47
3. Układy pomiarowe / 52
3.1. Przykładowe układy pomiarowe z wykorzystaniem liczników elektronicznych / 52
3.2. Dobór przekładników dla układów pomiarowych półpośrednich / 55
3.3. Przekładniki napięciowe / 64
4. Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej oraz dobór liczby i mocy stacji transformatorowych SN/nn – przykład obliczeniowy / 70
5. Literatura / 77
Rynek zasilaczy UPS w Polsce a niezawodność zasilania – zagadnienia wybrane / 79 
Zestawienie zasilaczy UPS o mocy do 500 kVA / 84


OD AUTORA

Oddajemy do Państwa miniporadnik wydany w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka”, poświęcony doborowi mocy źródeł zasilających.
W pierwszej części (Niezbędnik elektryka 3) przedstawiliśmy podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostaw do zasilanych budynków. Opisaliśmy zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej przez budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Wyjaśniona została różnica pomiędzy współczynnikiem jednoczesności a współczynnikiem zapotrzebowania, które przez wiele osób są błędnie ze sobą utożsamiane. Opisane zostały zasady doboru mocy transformatorów SN/nn oraz ich optymalnej lokalizacji. Zamieściliśmy również opis podstawowych układów automatyki SZR, zasady doboru mocy zespołów prądotwórczych oraz schematy przykładowych układów zasilania awaryjnego. Uzupełnieniem pierwszej części opracowania są podstawowe wymagania w zakresie kompensacji mocy biernej oraz dotyczące minimalnych odległości kontenerowych stacji transformatorowych i zespołów prądotwórczych od innych budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej.


W tej części opisaliśmy układy zasilaczy UPS oraz zasady doboru ich mocy. Zamieściliśmy podstawowe informacje o bateriach akumulatorów stosowanych w układach zasilania gwarantowanego oraz sposoby doboru siłowni telekomunikacyjnych. Ponieważ problemy związane z eksploatacją baterii akumulatorów są powszechnie bagatelizowane, wyjaśniliśmy zjawisko tworzenia się atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach bateryjnych wskutek wydzielającego się wodoru.
Uzupełnieniem tego rozdziału są wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń bateryjnych, które wzbogaciliśmy przykładowymi układami sterowania wentylacją. Z uwagi na powszechność stosowania układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, w końcowej części opracowania zostały opisane podstawowe parametry przekładników napięciowych i przekładników prądowych oraz zasady ich doboru.


Pod koniec opracowania znajdą Państwo przykład rachunkowy doboru mocy oraz liczby stacji transformatorowych SN/nn dla projektowanego osiedla mieszkaniowego z funkcją usługową. Oprócz prezentacji praktycznego wyznaczenia mocy zapotrzebowanej zostały wykonane w nim obliczenia mające na celu optymalną lokalizację projektowanych stacji transformatorowych z zachowaniem wymaganych minimalnych odległości od innych budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Obydwie części stanowią merytoryczną całość, wydaną w wersji kieszonkowej, przydatną w każdej sytuacji, bez potrzeby korzystania z „Poradnika projektanta elektryka” lub innych obszernych podręczników. Życząc miłej lektury zwracam się z prośbą w imieniu swoim oraz Mirosława Miegonia o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących treści opracowania, które zostaną wykorzystane przy kolejnych wydaniach.

Julian Wiatr
redaktor naczelny „elektro.info”