Normy

Nowości
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt ...

31,50 zł
Do koszyka