Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na podstawie przykładowych projektów budynków 5-cio i 11-sto kondygnacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • 2645
  • Producent: Polskie Centrum Promocji Miedzi
  • Autor: Maria Łukomska, Ryszard Makieła, Sławomir Cieśla, Krzysztof Mróz, Wojciech Pawlik
  • szt.
  • Cena netto: 43,09 zł 53,00 zł
  • Niedostępny

Opracował zespół ELEKTROTIM S.A. na zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi: mgr inż. Maria Łukomska, mgr inż. Ryszard Makieła, mgr inż. Sławomir Cieśla, mgr inż. Krzysztof Mróz, inż. Wojciech Pawlik, mgr inż. Edward Kaspura

Wydanie 2012 r, Polskie Centrum Promocji Miedzi

Przeczytaj recenzję książki na elektro.info>>

Wstęp

Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa w tym w szczególności Prawa Budowlanego [12] i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [14]
Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia instalacji opisane są w normie N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 'obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania" [1]

Modernizowane instalacje powinny uwzględniać również instalacje niskoprądowe takie jak: instalacja telefoniczna, instalacja domofonowa, czy instalacja telewizyjna.
W bardziej rozbudowanych instalacjach mogą wystąpić m.in.: następujące systemy:
*system telewizji przemysłowej CCTV dozorujący najczęściej teren zewnętrzny przyległy do budynku oraz wjazdy/wejścia na teren posesji;
*system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w mieszkaniach połączony z wybraną firmą ochroniarską;
*instalacja domofonowa/wideofonowa zintegrowana z systemem kontroli dostępu w oparciu o czytniki kart zbliżeniowych;
*system sterowania oddymianiem w klatkach schodowych oparty o centralę sterującą oraz czujniki pożarowe i przyciski oddymiania zainstalowane w obrębie klatek schodowych;
*system sygnalizacji pożarowej - przeważnie stosowany w garażach podziemnych w zależności od wielkości strefy pożarowej.

Opierając się na obowiązujących przepisach, normach oraz innych opracowaniach podjęliśmy próbę omówienia zagadnień i problemów związanych z opracowaniem projektu modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte budynki mieszkalne 5 i 11 kondygnacyjne, wymagające modernizacji istniejących instalacji: elektrycznej i teletechnicznej.Spis treści

I Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
1.3. Komfort użytkowania instalacji elektrycznych
1.4. Stan instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych
1.4.1. Instalacje elektryczne
1.4.2. Instalacje niskoprądowe
1.5. Modernizacja instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynkach mieszkalnych
1.5.1. Modernizacja instalacji elektrycznych
1.5.2. Modernizacja instalacji niskoprądowych
II Określenie mocy zapotrzebowanej
III Zasady doboru przekroju przewodów w instalacjach elektrycznych
3.1. Ogólne zasady doboru przewodów i kryteria doboru przekroju
3.2. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
3.3. Dobór przekroju ze względu na dopuszczalny spadek napięcia
3.4. Dobór przekroju ze względu na wytrzymałość mechaniczną
3.5. Dobór przekroju przewodów ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
IV Zasady doboru zabezpieczeń przewodów w instalacjach elektrycznych
4.1. Ogólne zasady instalowania zabezpieczeń
4.2. Rodzaje urządzeń zabezpieczających
4.3. Zasady doboru zabezpieczeń przeciążeniowych
4.4. Zasady doboru zabezpieczeń zwarciowych
4.5. Selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
V Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Uziomy
5.1. Połączenia wyrównawcze
5.2. Uziomy
VI Ochrona odgromowa budynków
6.1. Wymagania dotyczące ochrony odgromowej
6.2. Uszkodzenia piorunowe
6.3. Rodzaje strat
6.4. Potrzeba ochrony odgromowej
6.5. Poziom ochrony odgromowej (LPL)
6.6. Strefy ochrony odgromowej (LPZ)
6.7. Ochrona obiektów
6.8. Urządzenia piorunochronne (LPS)
6.8.1. Klasa LPS
6.8.2. Ciągłość konstrukcji stalowej w obiektach żelbetowych
6.9. Zewnętrzny LPS
6.10. Wewnętrzny LPS
6.11. Połączenia wyrównawcze
6.12. Izolacja elektryczna zewnętrznego LPS
6.13. Urządzenia do ograniczania przepięć SPD
6.14. Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne
VII Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
VIII Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych
IX Wyposażenie instalacji odbiorczej w budynkach mieszkalnych
X Instalacje niskoprądowe
10.1. Instalacje telekomunikacyjne
10.2. Antenowe instalacje zbiorowe AIZ.
10.3. Instalacje domofonowe i wideodomofonowe
XI Podsumowanie i wnioski
XII Literatura